Program

DRAFT PROGRAMU

I Dzień OSG - 18 października 2018

08:30 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00-10:30 Oficjalne otwarcie
10:30 – 12:00 SESJA PLENARNA: FILARY POLSKIEJ GOSPODARKI PRZYSZŁOŚCI: PAŃSTWO - GOSPODARKA – SAMORZĄD
12:00 – 12:30 Przerwa kawowa
12:30 – 16:50 SESJA I: ENERGETYKA
12:30-14:00 Panel 1 - Energetyka
14:10 – 15:40 Panel 2 - Ciepło systemowe - program "Czyste powietrze"
15:50 – 16:50 Panel 3 - Elektromobilność
12:30 – 16:50 SESJA II: GOSPODARKA
12:30-14:00 Panel 1 - Gospodarka 4.0: innowacje, inwestycje, rozwój
14:10 – 15:40 Panel 2 - Infrastruktura i transport
15:50 – 16:50 Panel 3 - Samorząd lokalny
12:30 – 16:50 SESJA III: BEZPIECZEŃSTWO
12:30-14:00 Panel 1 – Bezpieczeństwo narodowe
14:10 – 15:40 Panel 2 - Bezpieczeństwo surowcowe i przesyłowe
15:50 – 17:00 Panel 3 – Bezpieczeństwo sektora rolno-spożywczego
17:00 ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA SZCZYTU
19:00 – 22:00 GALA WRĘCZENIA STATUETEK „BURSZTYN POLSKIEJ GOSPODARKI 2018”

II Dzień OSG - 19 października 2018

08:30 – 14:00 - SESJA IV GOSPODARKA NISKOEMISYJNA W DZIAŁANIACH NA RZECZ CZYSTEGO POWIETRZA
organizowana przez Ministerstwo Energii i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
08:30 – 09:30 Rejestracja, poczęstunek powitalny
09:30 – 10:15 Otwarcie Sesji - Prezentacja filmu o projektach sektora energetyka współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
10:15 – 10:30 Przerwa kawowa
10:30 – 12:00 - Panel 1 Inwestycje energetyczne w praktyce i możliwości ich finansowania
12:00 – 12:15 Przerwa kawowa
12:15 – 13:45 - Panel 2 Energetyka rozproszona jako element gospodarki niskoemisyjnej
09:30 – 13:45 WARSZTATY

UPH, SALA 1.6C

Indywidualne konsultacje
z ekspertami

13:45 – 14:00 Zakończenie Szczytu / Lunch

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:

I DZIEŃ OSG – 18 PAŹDZIERNIKA 2018
08:30 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 10:30 Oficjalne otwarcie

Wystąpienie inauguracyjne:

Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii
Wojciech Kudelski – Prezydent Miasta Siedlce

10:30 – 12:00 SESJA PLENARNA: FILARY POLSKIEJ GOSPODARKI PRZYSZŁOŚCI: PAŃSTWO - GOSPODARKA – SAMORZĄD
 • Zrównoważony rozwój kraju – kierunki i uwarunkowania
 • Państwo jako kreator, Państwo jako gwarant rozwoju – na co warto postawić?
 • Nowa perspektywa budżetowa UE
 • Strategia bezpieczeństwa Państwa z perspektywy najważniejszych sektorów gospodarki
 • Nowoczesna gospodarka a rozwój społeczny
 • Nowoczesny samorząd – jak być efektywnym?
 • Współpraca biznesu i nauki na rzecz innowacyjnego rozwoju gospodarczego
 • Polska na tle UE i świata

Potwierdzeni goście/prelegenci (alfabetycznie):

prof. dr hab. Grażyna Ancyparowicz – Członek Rady Polityki Pieniężnej; Maciej Bando – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; dr Edyta Bielak–Jomaa – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; Jadwiga Emilewicz – Minister Przedsiębiorczości i Technologii; Mariusz  Jedynak – Członek Zarządu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych; Kazimierz Kujda – Prezes NFOŚiGW; Sławomir Mazurek – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska; Piotr Naimski – Sekretarz Stanu w KPRM, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej; Karol Okoński – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Cyfryzacji; Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii; Tomasz Zdzikot – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Obrony Narodowej.

Moderator:
Michał Adamczyk – Dziennikarz TVP S.A.

12:00 – 12:30 Przerwa kawowa
12:30 – 16:50 SESJA I: ENERGETYKA
12:30 – 14:00 Panel 1 – Energetyka
 • Inwestycje infrastrukturalne dzisiaj i w przyszłości
 • Nowe metody zarządzania energetycznymi projektami inwestycyjnymi
 • Infrastruktura energetyczna – kontekst europejski
 • Regulacje w procesie inwestycyjnym – bariery i ułatwienia
 • Modele finansowania inwestycji
 • Energetyka rozproszona wyzwanie regulacyjne i biznesowe
 • Miejsce OZE w modelach biznesowych grup energetycznych

Potwierdzeni goście/prelegenci (alfabetycznie):

Maciej Bando – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Henryk Baranowski – Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.; Mateusz Aleksander Bonca – Prezes Zarządu, Grupa LOTOS S.A.; Krzysztof Figat – Prezes Zarządu, „Polimex-Mostostal” S.A.; Filip Grzegorczyk – Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia S.A.; Alicja Barbara Klimiuk – p. o. Prezesa Zarządu, ENERGA S.A.; Mirosław Kowalik – Prezes Zarządu, Enea S.A.; Zbigniew Kozłowski – Of Counsel, K&L Gates Jamka sp. k.; Mariusz Samordak – Dyrektor Departamentu Projektów Sektorowych, Bank Gospodarstwa Krajowego; Tomasz Tarwacki – Zastępca Dyrektora ds. Planowania i Analiz Sieciowych, Departament Rozwoju Systemu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Moderator:
Oskar Waluśkiewicz– Counsel, K&L Gates Jamka sp. k.

14:10 – 15:40 Panel 2 – Ciepło systemowe - program "Czyste powietrze"
 • Polityka antysmogowa – rola ciepłownictwa w walce z zanieczyszczeniem powietrza
 • Inwestycje w ciepłownictwie – ciepło komunalne czy prywatne
 • Sieci ciepłownicze jako element ekorozwoju kogeneracji
 • Uchwała antysmogowa – skuteczność rozporządzenia po roku od implementacji
 • Czyste powietrze – jak pogodzić interesy mieszkańców samorządów i branży górniczej?

Potwierdzeni goście/prelegenci (alfabetycznie):

Bogusław Białowąs – Prezes Zarządu, Bank Ochrony Środowiska S.A.; Wojciech Dąbrowski – Prezes Zarządu, PGE Energia Ciepła S.A.; Adam Galanek – Wiceprezes Zarządu, ENERGA Wytwarzanie S.A.; Jarosław Głowacki – Prezes Zarządu, PGNiG Termika S.A.; Piotr Górnik – Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i Dystrybucji, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.; Małgorzata Mika-Bryska – Dyrektor ds. Regulacji i Relacji Publicznych, Veolia Energia Polska; Jacek Szymczak – Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie; Karol Tchórzewski – Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.; Piotr Woźny – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Programu „Czyste Powietrze”, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

Moderatorzy:
dr Jerzy Baehr – Radca Prawny, Partner Zarządzający, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k.; Maciej Szambelańczyk – Radca Prawny, Partner, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k.

15:50 – 16:50 Panel 3 – Elektromobilność | TAURON - Partner Energetyczny Panelu
 • Rola elektromobilności w gospodarce: aspekty ekonomiczne, środowiskowe, społeczne itd.
 • Rozbudowa infrastruktury ładowania – wyzwania dla OSD i samorządów
 • Samochód tradycyjny vs samochód o napędzie alternatywnym – oczekiwania rynku
 • Polski projekt e-mobility na tle konkurencji
 • E-mobility jako element koncepcji smart city
 • Czy samochód ekologiczny musi być na prąd?

Potwierdzeni goście/prelegenci (alfabetycznie):

Ryszard Biernacki – Dyrektor Naczelny ds. Inżynierii Produkcji KGHM Polska Miedź S.A.; Szymon Byliński – Dyrektor, Departament Innowacji i Rozwoju Technologii, Ministerstwo Energii; Dariusz Chrzanowski – Wiceprezes Zarządu, ENERGA Obrót S.A.; Włodzimierz Ehrenhalt – Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej; Artur Kalicki – Kierownik Zespołu ds. Elektromobilności, Magenta Grupa TAURON; Andrzej Kojro – Prezes Zarządu, ENEA Operator Sp. z o.o.; Artur Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu, NFOŚiGW; Arnold Rabiega – Prezes Zarządu, Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej sp. z o.o.; Paweł Śliwa – Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.; dr Grzegorz Tchorek – Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski; dr Przemysław Zaleski – Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z.o.o.

Moderator:
Filip Opoka – Radca Prawny, Partner, NGL Wiater sp. k.

12:30 – 16:50 SESJA II: GOSPODARKA
12:30 – 14:00 Panel 1 – Gospodarka 4.0
 • Gospodarka 4.0
 • Rola Państwa w kreowaniu, wspieraniu i regulowaniu nowych modeli biznesowych
 • Innowacyjność jako ewolucja czy rewolucja? Rozwiązania przełomowy czy rozwój poprzez optymalizację
 • Kapitał na badania i rozwój – od pomysłu do produktu
 • Inwestycje w bezpieczeństwo
 • Dynamika otoczenia regulacyjnego a bezpieczeństwo projektów inwestycyjnych
 • Nie tylko technologie – gospodarki narodowe w czasach globalnej konkurencji
 • Środki na innowacje w perspektywie unijnej 2014-2020
 • RODO – wsparcie czy utrudnienie dla biznesu?

Potwierdzeni goście/prelegenci (alfabetycznie):

Michał Chwieduk– Biuro Rozwoju i Innowacji, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.; Aleksandra Fraś-Zdeb – Airly Sp. z o.o.; Honorata Kępowicz-Olszówka – Kierownik Referatu, Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów, Urząd Miasta Lublin; Roman Masek – Dyrektor Techniczny, BELSE Sp. z o.o.; Marek Paczuski – Dyrektor Oddziału ZUS w Siedlcach; Krzysztof Zgorzelski – Prezes Zarządu, Przewozy  Regionalne sp. z o.o.; dr inż. Tomasz Zieliński – Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego.

Moderatorzy:
dr Jerzy Baehr – Radca Prawny, Partner Zarządzający, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k.; Maciej Szambelańczyk – Radca Prawny, Partner, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k.

14:10 – 15:40 Panel 2 – Infrastruktura i transport

Debata ekspercka – Część I

 • Centralny Port Komunikacyjny – rozwiązanie dla gospodarki i logistyki kraju czy projekt wizjonerski?
 • Transport pasażerski – jak zachęcać do korzystania z transportu publicznego?
 • Znaczeniu infrastruktury portowej dla rozwoju polskiej gospodarki
 • Program Rozwoju Śródlądowych Dróg Wodnych – kluczowe projekty inwestycyjne szlaków wodnych
 • Transport wobec wyzwań demograficznych i technologicznych

Debata ekspercka – Część II

 • Transport z perspektywy samorządów – kolej metropolitalna
 • Kluczowe projekty kolejowe z punktu widzenia gospodarki
 • Transport intermodalny, huby i centra logistyczne w strategii PKP
 • Rosnący rynek prywatnych przewoźników cargo – potencjał elastyczności i konkurencyjności
 • Perspektywiczne szlaki i nowe kierunki potoków towarów – północ-południe, Europa Chiny?

Potwierdzeni goście/prelegenci (alfabetycznie):

Debata ekspercka – Część I

Łukasz Bryła – Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego; Maciej Brzozowski – Manager, Hafen Hamburg Marketing e.V.; Arkadiusz Gmurzyński – Dyrektor Departamentu Lotnisk, Urząd Lotnictwa Cywilnego; Marek Tarczyński – Przewodniczący Rady, Polska Izba Spedycji i Logistyki; Paweł Szaciłło – Dyrektor ds. Sektora Transportu i Infrastruktury, Bank Gospodarstwa Krajowego; Przemysław Wróbel – Ekspert Doradca Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych;

Debata ekspercka – Część II

Przemysław Janiszewski – Wiceprezes Zarządu, Polimex-Mostostal S.A.; Łukasz Marcinkiewicz – Dyrektor Zarządzający LH Engineering, Dyrektor Projektów Infrastrukturalnych Lafarge; Tomasz Prejs –  Prezes Zarządu, Stadler Polska; Tadeusz Syryjczyk – Partner, Zespół Doradców Gospodarczych TOR; Konrad Wyrwas – Dyrektor Ds. Strategii Rozwoju, Polski Związek Pracodawców Budownictwa; dr inż. Andrzej Żurkowski – Dyrektor Instytutu Kolejnictwa.

Moderator: prof. Halina Brdulak – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

15:50 – 16:50 Panel 3 – Samorząd lokalny
 • Nowa perspektywa finansowa UE a realizowane inwestycje
 • Jak utrzymać tempo inwestycji w kolejnych latach w kontekście mniejszych środków pochodzących z funduszy europejskich. Gdzie szukać alternatyw.
 • Smog: problem w okresie jesienno-zimowym, który dotyczy większości gmin i miast w Polsce. Rozwiązania proponowane i wdrażane na szczeblu centralnym oraz na poziomie samorządów.

Potwierdzeni goście/prelegenci (alfabetycznie):

Grzegorz Benedykciński– Burmistrz Grodziska Mazowieckiego; Bartosz Dominiak – Ekspert ds. Smart City, Smart City Blog; Tomasz Hapunowicz – Wójt Gminy Zbuczyn; Piotr Hołubowicz – Prezes Zarządu, SEEDIA Sp. z o.o.; Wojciech Kudelski – Prezydent Miasta Siedlce; Jan Ługowski – Burmistrz Miasta i Gminy Mordy; Piotr Pokropek – Dyrektor Regionu Mazowieckiego, Bank Gospodarstwa Krajowego; Robert Stępowski – Ekspert, Marketingmiejsca.com.pl; Krzysztof Wolny – Burmistrz Gminy Międzychód; Ewa Wolniewicz-Warska – Head of Sales, Kapsch Telematic Services Sp z o.o.; Karol Wójcik – Przewodniczący Rady Programowej, Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami.

Moderator:
Jarosław Jóźwiak – Adwokat, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni.

12:30 – 17:00 SESJA III: BEZPIECZEŃSTWO
12:30 – 14:00 Panel 1 – Bezpieczeństwo narodowe
 • Kształtowanie polityki bezpieczeństwa państwa w aktualnej sytuacji międzynarodowej
 • Czy Polska jest krajem bezpiecznym – priorytetowe obszary bezpieczeństwa narodowego
 • Narodowa Polityka Zbrojeniowa – fundamentalne znaczenie dla modernizacji i rozwoju przemysłu obronnego
 • Cyberbezpieczeństwo wyzwaniem dla współczesnego państwa
  • Krajowe Ramy Polityki Ceberbezpieczeństwa RP na lata 2017-2020
  • Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
 • RODO w erze społeczeństwa cyfrowego
 • Dyrektywa Parlamentu i Rady UE w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terenie UE – NIS (Network and Information Security)
 • Jak świat korzysta z sektora kosmicznego – Polska Strategia Kosmiczna
 • Rola RCB i BBN w kształtowaniu bezpieczeństwa gospodarczego kraju
 • Potencjał Polskiego przemysłu obronnego – polska produkcja zbrojeniowa na tle rynków światowych
 • Miejsce WOT w zaktualizowanej strategii Ministerstwa Obrony Narodowej

Potwierdzeni goście/prelegenci (alfabetycznie):

dr inż. Tomasz Balcerzak – Katedra Technologii Lotniczych, Wydział Transportu, Politechnika Śląska; Sebastian Banaszek – Dyrektor Operacyjny, Dron House S.A.; Julia Anna Hetlof – Attorney At Law, USANATO BDE LIAISON; dr Łukasz Kister – Niezależny Ekspert Bezpieczeństwa, Information Security Service; Wiesław Łodzikowski – Dyrektor Pionu Technologii, NASK S.A.; Karol Okoński – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Cyfryzacji; Tomasz Soczyński – Dyrektor Zespołu Informatyki, Urząd Ochrony Danych Osobowych; Witold Załęski – Prezes Zarządu, Drony Sp. z o.o.

Moderator:
dr Krzysztof Wiater – Radca Prawny, Partner Zarządzający, NGL Wiater sp. k.

14:10 – 15:40 Panel 2 – Bezpieczeństwo surowcowe i przesyłowe
 • Bezpieczeństwo surowcowe Państwa: gaz, węgiel, ropa, atom
 • Miejsce OZE (biokomponenty i biopaliwa) w polityce energetycznej państwa
 • Zaawansowanie projektu Baltic Pipe jako element współpracy w ramach basenu Morza Bałtyckiego
 • Polityka klimatyczna i surowcowa – wpływ na politykę energetyczną
 • Nord Stream 2 – czy nadal mamy sojuszników
 • Innowacyjność oraz aktywność badawczo- rozwojowa w energetyce
 • Metody magazynowania energii – innowacje w praktyce 
 • Surowce wtórne – dla i z energetyki

Potwierdzeni goście/prelegenci (alfabetycznie):

Jarosław Broda – Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju, TAURON Polska Energia S.A.; Paweł Jakubowski – Prezes Zarządu, Polskie LNG S.A.; Andrzej Kaźmierski – Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej, Ministerstwo Energii; Tomasz Lesiewicz – Prezes Zarządu, Enspirion; Przemysław Maksymiuk – Zastępca Prezesa, Agencja Rezerw Materiałowych; Arkadiusz Sekściński– p.o. Prezesa Zarządu, Wiceprezes Zarządu, PGE Energia Odnawialna S.A.; Tomasz Wilczak – Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych; PGNiG Termika S.A.; Mateusz Wodejko – Wiceprezes Zarządu, PERN S.A.; Maciej Woźniak – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych, PGNiG S.A.; Artur Zawartko – Wiceprezes Zarządu, GAZ-SYSTEM S.A.

Moderator:
Maciej Wesołowski – Radca Prawny, Partner, NGL Wiater sp. k.

15:50 – 16:50 Panel 3 – Bezpieczeństwo sektora rolno-spożywczego
 • Polityka rolna Państwa – dopłaty oraz inne dostępne narzędzia wsparcia dla sektora rolno-spożywczego
 • Stowarzyszenia branżowe i grupy producenckie w Polsce i za granicą – ich rola w kształtowaniu regulacji dla sektora rolno-spożywczego
 • Marka polskiej żywności – jak budować wizerunek branży w kraju i na świecie i zwiększać rozpoznawalność naszych produktów.
 • Patriotyzm konsumencki a protekcjonizm – możliwości i zagrożenia płynące z funkcjonowania na wspólnotowym rynku.
 • Umowy UE o wolnym handlu – potencjalne skutki dla polskiego sektora rolno-spożywczego
 • Innowacje kluczem do sukcesu – jak połączyć naturalność i tradycję z nowymi technologiami i zapewnić wysoką jakość produktów.
 • Społeczna odpowiedzialność sektora rolno-spożywczego – znaczenie samoregulacji w kontekście wyzwań zdrowotnych i środowiskowych.
 • Polski przemysł spirytusowy wobec nowych regulacji

Potwierdzeni goście/prelegenci (alfabetycznie):

Witold Boguta – Prezes Zarządu, Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw; Waldemar Broś – Prezes Zarządu, Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich; Arkadiusz Gaik – Prezes Zarządu, UNIA OWOCOWA Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw; Julian Pawlak – Prezes Zarządu, Krajowa Unia Producentów Soków; Wiktor Szmulewicz – Prezes, Krajowa Rada Izb Rolniczych; Joanna Tumińska– Dyrektor Biura Ochrony Roślin i Techniki, Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie; Jerzy Wierzbicki – Prezes, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego.

Moderator:
Jakub Olipra – Ekonomista Departamentu Analiz Makroekonomicznych, Credit Agricole Bank Polska S.A.

16:50 – 17:00 Zakończenie pierwszego dnia Szczytu
19:00 - 22:00 GALA WRĘCZENIA STATUETEK „BURSZTYN POLSKIEJ GOSPODARKI 2018”
Prowadzenie: Conrado Moreno

Laureaci statuetki „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2018”:

 • Jadwiga Emilewicz –  Minister Przedsiębiorczości i Technologii
 • Elżbieta Rafalska –  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Henryk Kowalczyk – Minister Środowiska
 • Marian Banaś – Sekretarz Stanu Ministerstwa Finansów, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej
 • Wojciech Kudelski –  Prezydent Miasta Siedlce
 • Bank Ochrony Środowiska S.A. (statuetkę odbierze Bogusław Białowąs – Prezes Zarządu BOŚ S.A.)
 • Stadler Polska Sp. z o.o. (statuetkę odbierze Tomasz Prejs – Prezes Zarządu Stadler Polska Sp. z o.o.)
  …..
 • Wyróżnienie: Piotr Naimski – Sekretarz Stanu w KPRM, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

W ramach części artystycznej odbędzie się Koncert pt. „100 Szlagierów na 100 lecie Odzyskania Niepodległości”. Koncert znanych i charakterystycznych utworów, które na przestrzeni stu lat naszej niepodległości utrwaliły się w pamięci zbiorowej nie tylko jako popularne „szlagiery”, ale ściśle związały się wydarzeniami budującymi historię niepodległej Polski. Koncert swoją premierę miał 8.09.2018r. i nazwany został Koncertem Stulecia! Wykonawcy: J. Różewska, M. Piekarczyk, A. Wilczyńska, T. Woźniak oraz gospodarze – artyści Teatru ES, Teatr Tańca Caro i Chór Miasta Siedlce.

II DZIEŃ OSG – 19 PAŹDZIERNIKA 2018
08:30 – 14:00 SESJA IV: GOSPODARKA NISKOEMISYJNA W DZIAŁANIACH NA RZECZ CZYSTEGO POWIETRZA
organizowana przez Ministerstwo Energii i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
08:30 – 09:30 Rejestracja, poczęstunek powitalny
09:30 – 10:15 Otwarcie Sesji

Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii
Henryk Kowalczyk – Minister Środowiska
Tadeusz Romańczuk – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Kujda – Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Wojciech Kudelski – Prezydent Miasta Siedlce

Prezentacja filmu o projektach sektora energetyka współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

10:15 – 10:30 Przerwa kawowa
10:30 – 12:00 Panel 1 - Inwestycje energetyczne w praktyce i możliwości ich finansowania

Wprowadzenie do panelu:

Tomasz Dąbrowski – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii: Dobre doświadczenia w realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w zakresie obniżenia emisyjności gospodarki.
Kazimierz Kujda – Prezes NFOŚiGW: Działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rzecz poprawy stanu powietrza w Polsce w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014 – 2020.
Jarosław Orliński – Dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju: Działania na rzecz poprawy stanu powietrza w Polsce w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wraz z przedstawieniem koncepcji na nową perspektywę finansową.

Prezentacja projektu Doradztwa Energetycznego wraz z przedstawieniem Beneficjentów POIiŚ 2014-2020, którzy skorzystali ze wsparcia: Anna Trudzik, Kierownik Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW.

Dyskusja:

Sławomir Mazurek – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska; Artur Szymon Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Michał Godlewski – Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich, Ministerstwo Energii; Przedstawiciel Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii; Bogusław Białowąs – Prezes Zarządu, Bank Ochrony Środowiska S.A.; Joanna Smolik – Dyrektor Biura Strukturyzacji i Finansowania, Bank Gospodarstwa Krajowego.

12:00 – 12:15 Przerwa kawowa
12:15 – 13:45 Panel 2 - Energetyka rozproszona jako element gospodarki niskoemisyjnej

Wprowadzenie do panelu:

Andrzej Kaźmierski – Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej, Ministerstwo Energii
Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wystąpienia panelistów / prezentacje prelegentów:

Wojciech Lutek – Prezes Zarządu, PGE Dystrybucja S.A.
Marzena Skąpska, Zastępca Dyrektora, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Sylwia Koch–Kopyszko, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego, Polskie Stowarzyszenie Elektromobilności
Urszula Zając – Dyrektor, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Daniel Raczkiewicz – IEN Energy
Jacek Szymczak – Prezes Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

Sesji towarzyszyć będą warsztaty prowadzone przez doradców energetycznych skierowane do przedsiębiorców, właścicieli domów, właścicieli gospodarstw rolnych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, na których omówione zostaną możliwości zdobycia dofinansowania na inwestycje z zakresu efektywności energetycznej oraz zagadnień związanych z ograniczeniem negatywnego wpływu emisji na jakość powietrza.

Wzorem roku ubiegłego, dla gości odwiedzających Szczyt dostępne będzie także stoisko wystawiennicze, na którym przedstawiciele Ministerstwa Energii i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będą udzielali porad z zakresu gospodarowania energią.

13:45 – 14:00 Zakończenie Szczytu / Lunch

* W trakcie potwierdzenia

**  Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu z przyczyn merytorycznych

*** Program konferencji objęty ochroną prawną z zakresu prawa autorskiego