Galeria 2017

Oficjalne Otwarcie Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2017

 

III edycję OSG 2017 zainaugurował Krzysztof Karaś – Prezes ECB, Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii oraz Wojciech Kudelski – Prezydent Miasta Siedlce.

 

Sesja Plenarna „Filary polskiej gospodarki przyszłości – biznes-nauka-samorząd”

Moderator: Agnieszka Łakoma – Dziennikarka, ekspert Centrum Idei Gospodarczo-Ekonomicznych

W debacie wzięli udział: prof. dr hab. Grażyna Ancyparowicz – Członek Rady Polityki Pieniężnej; Piotr Drobek – Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej, Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Tomasz Gibas – Doradca ds. ekonomicznych, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce; Kazimierz Kujda – Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Jan Szyszko – Minister Środowiska; Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii.

 

SESJA GOSPODARKA

Panel I – Energetyka

Moderator: dr Jerzy Baehr – Radca Prawny, Partner Zarządzający w Kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baeh, Maciej Szambelańczyk – Partnera w Kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr

W panelu wzięli udział: Maciej Bando – Prezes, Urząd Regulacji Energetyki; Adam Gawęda – Senator RP; Wojciech Hann – Członek Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego; Paweł Jakubowski – Dyrektor Pionu Rozwoju, GAZ-SYSTEM S.A.; Bolesław Jankowski – Wiceprezes Zarządu ds. Handlu, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Andrzej Kurpiewski – Prezes Zarządu, LitPol Link; dr Krzysztof Malesa – Zastępca Dyrektora, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa; Rafał Miland – Wiceprezes Zarządu PERN S.A.; dr Andrzej Sikora – Prezes, Instytut Studiów Energetycznych

 

 

Panel II – Infrastruktura i transport

Moderator: Piotr Witecki – Adwokat, Senior Associate, DLA Piper Wiater sp. k.

W panelu wzięli udział: Maciej Brzozowski – Manager; Hafen Hamburg Marketing e.V.; Alvin Gajadhur – Główny Inspektor Transportu Drogowego; Maciej Gromek – Dyrektor, Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie; Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejkowego; Michał Hebdaś – Menedżer Techniczno-Handlowy, Członek Zarządu Cemex Infrastruktura Sp. z o.o.; Leszek Hołda – Członek Zarządu, PKP Energetyka S.A.; Marcin Krakowiak – Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka; Dominik Landa – Commercial Director, DCT Gdańsk S.A.; Grzegorz Modrykamień – Kierownik Działu Rozwoju, Stadler Polska Sp. z o. o.; Marek Tarczyński – Przewodniczący Rady, Polska Izba Spedycji i Logistyki; Michał Witkowski – Wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego; dr Przemysław Zaleski – Prezes Zarządu, InfoEngine S.A.

 

Panel III – Od węgla do grafenu

Moderator: Agnieszka Łakoma – Dziennikarka, ekspert Centrum Idei Gospodarczo-Ekonomicznych

W panelu wzięli udział: Zdzisław Filip – Prezes Zarządu, TAURON Wydobycie S.A.; Tomasz Heryszek – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych, Węglokoks S.A.; Daniel Ozon – p.o. Prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.; Krzysztof Szlaga – Prezes Zarządu, Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A.; Andrzej Twardowski – Dyrektor ds. Zarządzania Projektami, Szef Projektu Elektrownia Opole, GE Power Polska; prof. dr hab. inż. Marian Turek – Pełnomocnik Naczelnego Dyrektora ds. Górnictwa, Główny Instytut Górnictwa

 

SESJA II – Innowacyjność

Panel I – Przemysł: Najlepsze praktyki, liderzy zmian

Moderator: dr Małgorzata Wilińska –  Radca Prawny, Counsel, szefa Działu B+R, Praktyka IP&TMT Domański Zakrzewski Palinka

W panelu wzięli udział: dr Alicja Adamczak – Prezes Urzędu Patentowego RP; Marcin Chludziński – Prezes Zarządu, Agencja Rozwoju Przemysłu; Arkadiusz Lewicki – Dyrektor, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej; Roman Masek – Dyrektor Techniczny, BELSE Sp. z o.o.; Monika Piątkowska – Prezes Zarządu, Krajowa Organizacja Innowatorów Przemysłu – INNOVO; Martyna Rabenda – Koordynator w Centrum Badań i Innowacji Skanska, Skanska S.A.; Alina Wołoszyn – Partner, KPMG; Paweł Kwiecień – Główny Specjalista, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

 

Panel II – Nauka – fundament innowacyjności

Moderator: dr Marek Szajczyk – Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

W panelu wzięli udział: Maria Cholewińska – Przewodnicząca Niezależnego Zrzeszenia Studentów; prof. dr. hab. inż. Stefan Góralczyk – Wiceprezes Zarządu, Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna; dr Monika Jasińska – Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; dr inż. Tomasz Nasiłowski – Prezes Zarządu, InPhotech Sp. z o.o.; dr hab. Przemysław Simiński – Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; Cezary Starczewski – Departament Innowacji i Rozwoju Biznesu, PGNiG SA; prof. dr hab. inż. Jan Szmidt – Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich; Tomasz Tokarski – Przewodniczący Parlamentu Studentów RP; Kiejstut Żagun – Dyrektor w Dziale Doradztwa Podatkowego, Szef Zespołu Ulg i Dotacji, KPMG

 

 

Panel III – Inteligentne miasta

Moderator: Jarosław Jóźwiak – Adwokat w Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni

W panelu wzięli udział: Bartosz Dominiak – Ekspert ds. smart city, bloger, Smart City Blog; Sylwia Maksim-Wójcicka – Kierownik Wydziału Wdrażania Projektów, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych; Krzysztof Koman – Prezes Zarządu, Centrum Innowacji Społeczno-Samorządowych CentroPolis S.A.; Marek Łasiński – Dyrektor Rozwoju Biznesu, PHILIPS LIGHTING POLAND S.A; Artur Pollak – Prezes Zarządu, APA Group; Ewa Wolniewicz-Warska  – Head of Sales, Kapsch Telematic Services Sp z o.o.

 

SESJA III – Bezpieczeństwo narodowe i gospodarcze

Panel I – Bezpieczeństwo sektora rolno-spożywczego

Moderator: Tomasz Kaczyński – Radca Prawny, Partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

W panelu wzięli udział: Marian Borek – Zastępca Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Andrzej Chodkowski – Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa; prof. Andrzej Kowalski – Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej; Marek Moczulski  – Prezes Zarządu, Bakalland S.A.; Tomasz Nowakowski – p.o. Zastępcy Prezesa Zarządu, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Julian Pawlak – Prezes Zarządu, Krajowa Unia Producentów Soków; Krystian Popławski – Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Bartosz Sołtysiuk – Główny specjalista, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 

Panel II – (Cyber)bezpieczeństwo narodowe

Moderator: Wojciech Dziomdziora – Counsel, IP&TMT Practice, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

W panelu wzięli udział: dr inż. Tomasz Balcerzak – Katedra Technologii Lotniczych, Wydział Transportu, Politechnika Śląska; Sebastian Banaszek – Dyrektor operacyjny, Dron House S.A.; Juliusz Brzostek – Dyrektor, Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa (NC Cyber); dr Aleksander Fafuła – Manager w zespole Data Analytics, PwC; prof. dr hab. Jarosław Gryz – Prorektor ds. studenckich, Akademia Sztuki Wojennej; Michał Kanownik – Prezes Zarządu, ZIPSEE „Cyfrowa Polska”; Adam Lesiński – Członek Zarządu, Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.; Grzegorz Łobodziński – Prezes Zarządu, Centrum Naukowo-Technologiczne Systemów Bezzałogowych Sp. z o.o.; Krzysztof Surgowt – Przewodniczący RN Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej, Prezes Zarządu Cryptomind S.A.

 

Panel III – Bezpieczeństwo środowiskowe

Moderator: Filip Opoka – Senior Associate, DLA Piper Wiater sp. k.

W panelu wzięli udział: Bogusław Białowąs – Wiceprezes Zarządu p.o. Prezesa Zarządu, Bank Ochrony Środowiska; Jan Gładki – Prezes Zarządu, FLUID S.A.; Dorota Jakuta – Prezes Izby, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie; Kazimierz Kujda – Prezes NFOŚiGW; Adam Kempiński – Dyrektor Działu Sprzedaży Autobusów Miejskich i Zamówień Publicznych, Daimler Buses EvoBus Polska; Małgorzata Mika-Bryska – Dyrektor ds. regulacji i relacji publicznych, Veolia Energia Polska; dr niż. Krystian Szczepański – Dyrektor Instytutu, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy; Aleksander Wiącek – Asystent prezydenta Lublina ds. polityki rowerowej i pieszej

 

 

Gala Bursztyn Polskiej Gospodarki 2017

Laureatami tegorocznej nagrody „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2016” zostali:

Andrzej Adamczyk,  Minister Infrastruktury i Budownictwa

Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

Kazimierz Kujda, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wojciech Wardacki, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Antoni Józwowicz, Prezes Zarządu Polimex Mostostal S.A.
Wyróżnienie: Veolia Energia Polska S.A. (nagrodę dla Spółki odebrali Dariusz Zawisza, Członek Zarządu Veolia Energia Polska S.A. oraz Paweł Balas, Dyrektor Projektu „Inteligentna Sieć Ciepłownicza”, Veolia Energia Polska S.A.)

 

SESJA IV – Samorząd

Panel I – Status inwestycji infrastrukturalnych, energetycznych i pochodnych (z)realizowanych przez samorządy do 2017 r.

Moderator: Jarosław Jóźwiak – Adwokat w Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni

W panelu wzięli udział: Jarosław Głowacki – Wiceprezydent Miasta Siedlce; Marcin Krakowiak – Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka; Grzegorz Nita – Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich, Miasto Łódź; Krzysztof Nuszkiewicz – Burmistrz Miasta Pułtusk; Grzegorz Walczukiewicz – Dyrektor Biura, Związek Miast i Gmin Morskich

 

Panel II – Marketing terytorialny – sposób miast i regionów na rozwój

Moderator: Jarosław Jóźwiak – Adwokat w Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni

W panelu wzięli udział: Leszek Kołodziejczyk – Główny Specjalista, Departament Rozwoju Gospodarczego, Polska Agencja Inwestycji i Handlu; Jan Pazio – Naczelnik Wydziału Centrum Obsługi Przedsiębiorców, Miasto Grodzisk Mazowiecki; Grzegorz Walczukiewicz – Dyrektor Biura, Związek Miast i Gmin Morskich; Krzysztof Wolny – Burmistrz Gminy Międzychód

 

Panel III – Rynek nieruchomości i mieszkalnictwa w Polsce

Moderator: prof. UKSW dr hab. Piotr Zapadka – Adwokat, Attorney at Law w Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni

W panelu wzięli udział: Jacek Bielecki – Doradca Zarządu, BGK Nieruchomości; Andrzej Bogusz – Członek Zarządu, Xcity Investment; Jakub Chełstowski – Dyrektor Nadzoru Właścicielskiego, Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.; Dariusz Grylak – Wiceprezes Zarządu, Bank Ochrony Środowiska; Roman Okliński – Prezes, Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa; Artur Paszko – Prezes Zarządu, Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.; Kazimierz Smoliński – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

 

SESJA V – Konferencja organizowana przez Ministerstwo Energii i NFOŚiGW
“Z Energią na Ty”

Inauguracja konferencji

Konferencję zainaugrowali: Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii, prof. Piotr Gliński – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Kazimierz Kujda – Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Panel I – Energia to takie proste!

Wprowadzenie: Kazimierz Smoliński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz Andrzej J. Piotrowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii

Moderator: Andrzej Kaźmierski – Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej, Ministerstwo Energii

W panelu wzięli udział: Wioletta Czemiel-Grzybowska – Członek Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa; Daria Kulczycka –  Dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu, Konfederacja Lewiatan, dr Sławomir Kopeć – Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości, Akademia Górniczo-Hutnicza, Marcin Roszkowski – Prezes, Instytut Jagielloński, Paweł Lachman – Prezes Zarządu, PORT PC.

Prezentacje wybranych klastrów energii: Andrzej Jeżewski – Energetyczny Klaster Oławski EKO, Henryk Kaliś – Brenergia- Klaster Lokalnego Systemu Energetycznego w Brennej.

 

Panel II – My doradzamy – Ty oszczędzasz!

Z prezentacjami wystąpili:

Artur Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu, NFOŚiGW (Tytuł prezentacji: Energia i Innowacyjność: podsumowanie działań 2016/2017)
Wacław Bilnicki – Dyrektor Departamentu, NFOŚiGW (Tytuł prezentacji: My doradzamy – Ty oszczędzasz)
Maciej Kazienko – Prezes Zarządu, WFOŚiGW w Gdańsku (Tytuł prezentacji: Możliwości skorzystania z usług doradczych)
Filip Grzegorczyk – Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia S.A. (Tytuł prezentacji: Działalność badawczo-rozwojowa w Grupie TAURON)
Jarosław Głowacki – Wiceprezydent Miasta Siedlce, dr Arkadiusz Sekściński – Wiceprezes Zarządu, PGE Energia Odnawialna (Tytuł prezentacji: Promocja OZE w Siedleckich placówkach oświatowych)
Agnieszka Michalska – Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich, PO IiŚ 2014 – 2020 (Tytuł prezentacji: Wsparcie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej ze środków w Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko)

 

SESJA VI – Innowacyjność w praktyce

Panel I – Prezentacje innowacyjnych technologii i rozwiązań w przemyśle

Moderator: dr Dariusz Gulczyński – Ekspert Światowej Rady Energii

Z prezentacjami wystąpili: 

Marcin Fiedziukiewicz – CEO, Job Square (Tytuł prezentacji: Mobilny Rynek Pracy. Gdzie są/będą pracownicy?)
Małgorzata Mika – Bryska – Dyrektor ds. regulacji i relacji publicznych, Veolia Energia Polska (Tytuł prezentacji: Innowacyjne technologie i rozwiązania w przemyśle)
Kamil Orzeł – Koordynator Projektu, Fundacja Republikańska (Tytuł prezentacji: Ocena Wpływu Inwestora Zagranicznego)
Konrad Pawlus – Współzałożyciel, SALESmanago Marketing Automation (Tytuł prezentacji: Jak Marketing Automation umożliwia innowację w przemyśle)
Maciej Dusza – Koordynator BIM, Centrum Badań i Innowacji, Skanska S.A. (Tytuł prezentacji: Innowacyjne rozwiązania Skanska)
Andrzej Twardowski – Dyrektor ds. Zarządzania Projektami, Szef Projektu Elektrownia Opole, GE Power Polska (Tytuł prezentacji: Czysta i efektywna produkcja energii)
Anna Żochowska, Małgorzata Tomaszewska – Wydział ds. Programu LIFE, NFOŚiGW (Tytuł prezentacji: Współfinansowanie projektów LIFE ze środków krajowych)

 

Panel II – Elektromobilność – koło napędowe gospodarki?

Moderator: Mateusz Kędzierski – Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologii, Ministerstwo Energii

W panelu wzięli udział: Rafał Budweil, Prezes Zarządu, Triggo S.A.; Andrzej Kensbok – Wiceprezes, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.; dr Grzegorz Tchorek, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski; Piotr Zaremba, Szef Projektu, ElectroMobility Poland